STRUKE:

raž

ilustracija
RAŽ, Secale cereale

raž (Secale cereale), jednogodišnja biljna vrsta iz porodice trava (Poaceae, Gramineae), koja se kao žitarica najviše uzgaja u sjev. Europi; uspijeva do 69,5° sjev. širine. Klasići sastavljeni od 2, rjeđe 3 ili 4 cvijeta, skupljeni su u skupni klas; 5 do 9 mm dug plod, pšeno, koji je sivožućkaste ili zelenkaste boje. Diploidna raž (2n = 14) ima sitnije zrno, a tetraploidna (2n = 28) krupnije (→ poliploidija). Obje te raži imaju ozimu i jaru formu (→ ozimine), no više se uzgaja ozima (80 do 90%). Raž većinom služi za priređivanje vrlo ukusna, probavljiva i dugo svježega kruha, koji sadrži manje škroba pa je pogodan za prehranu dijabetičara. Koristi se i za stočnu hranu u obliku zrna (brašno, posije), te kao zelena stočna hrana u smjesi s grahoricom ili graškom. Zrno raži prosječno sadrži 80,5 do 84,4% ugljikohidrata, 11,8 do 14,6% bjelančevina, 1,9 do 3% masti, 2,2% vlakana i 1,8 do 2% pepela u suhoj tvari. God. 2005. raž je u svijetu bila zasijana na 6 598 185 ha. Najveći su proizvođači raži Rusija (1 900 000 ha), Poljska (1 410 248 ha), Ukrajina (610 000 ha), Bjelorusija (580 000 ha) i Njemačka (555 000 ha). U Hrvatskoj se raž uzgaja na približno 2000 ha.

raž. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52073>.