Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu

Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu, ustanova koju je 1967. osnovalo zagrebačko Sveučilište sa zadaćom prikupljanja izvora informacija, njihove bibliografsko-kataložne i analitičko-sintetičke obradbe, te upućivanja korisnika na izvore informacija. Osim navedenih bibliotečno-dokumentacijskih i referalnih djelatnosti, centar je obavljao i informacijsku djelatnost (obradba podataka i organizacija informacijskih službi), obrazovnu djelatnost (edukacija kadrova i korisnika), izdavačku djelatnost (izdavanje časopisa, knjiga, kataloga, vodiča, bibliografija te indeksa u funkciji operativnoga djelovanja informacijskoga sustava), organizacijsku djelatnost (organizacija tematskih konferencija i savjetovanja iz područja informacijskih znanosti i djelatnosti) te tehničko-uslužnu djelatnost (izdavanje i umnožavanje dokumenata i računalna obradba na zahtjev korisnika). Izdavao je i časopis Informatologia Yugoslavica, a kao organizacijsku jedinicu imao je i Internacionalnu stalnu izložbu publikacija (ISIP). Za osnutak i djelovanje Referalnoga centra zaslužan je B. Težak, prema čijoj je zamisli centar trebao uz pomoć znanstvenih, stručnih, operativnih i privrednih organizacija poslužiti kao znanstvena, studijska, orijentacijska i integrirajuća ustanova na tom području u Hrvatskoj. Naime, Težak je smatrao da su dokumenti, informacije i komunikacija važan dio odgojnog, obrazovnog i nastavnoga djelovanja, te podloga za svaku organizaciju, a uočio je i mogućnost novih, vrlo djelotvornih, tada nekonvencionalnih sustava, metoda i tehnika u emisiji, transmisiji, selekciji i apsorpciji informacija. U početnom su razdoblju centrom upravljali V. Muljević (do 1969), V. Farkaš (do 1972) i B. Težak (do 1980). Godine 1988. centar je transformiran u Institut informacijskih znanosti. Ta je znanstvenoistraživačka organizacija predstavljala integrirani informacijski, dokumentacijski, istraživački i obrazovni centar, u kojem su bile smještene kolekcije literature, dokumenata, izvještaja i podataka o rezultatima i nositeljima znanstvenoistraživačkoga rada u Hrvatskoj, odabrani podatci o istraživačkom radu u nekadašnjoj SFRJ, a bila je omogućena i dostupnost srodnim informacijskim kolekcijama u svijetu. Osnivanjem stručne službe Vlade RH za obavljanje informacijskih, dokumentacijskih i referalnih poslova, Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije (HIDRA), od 1994. prestao je djelovati Institut informacijskih znanosti, a ISIP je počeo djelovati u sastavu Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Od 2013. djelatnost HIDRE nastavlja Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured.

Citiranje:
Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52205>.