STRUKE:

reformirane crkve

reformirane crkve, kršćanske crkvene zajednice proizišle iz reformatorskih nastojanja U. Zwinglija, J. Calvina, Martina Bucera i dr.; nastale su u Švicarskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Madžarskoj i dr. Pripadnici tih crkava nazivaju se reformirani ili kalvini (→ kalvinizam), a u Engleskoj i Škotskoj i prezbiterijanci. Europskom kolonizacijom Sjeverne Amerike i drugih kontinenata nastajale su mnogobrojne reformirane crkve po cijelome svijetu. Mnoge od njih pristupile su 1970. Svjetskomu savezu reformiranih crkava (World Alliance of Reformed Churches), a većina ih je učlanjena u Ekumensko vijeće crkava. Reformirane crkve djeluju i u Hrvatskoj.

Citiranje:
reformirane crkve. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52221>.