Riccioli, Giovanni Battista

Riccioli [rič:ɔ:'li], Giovanni Battista, talijanski astronom i geograf (Ferrara, 17. IV. 1598Bologna, 25. VI. 1671). Isusovac, profesor u Parmi i Bologni. Djelom Obnovljena geografija i hidrografija (Geographia et Hydrographia reformata, 1661) nastojao je sistematizirati znanstvena dostignuća XVI. i XVII. stoljeća. Njegovim astronomskim priručnicima (Novi Almagest – Almagestum novum, 1651., i Obnovljena astronomija – Astronomia reformata, 1665) vrijednost smanjuje to što nije prihvatio Kopernikovo naučavanje.

Citiranje:
Riccioli, Giovanni Battista. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52751>.