Richter, Jeremias Benjamin

Richter [ri'62179təɹ], Jeremias Benjamin, njemački kemičar (Hirschberg, danas Jelenia Góra, Poljska, 10. III. 1762Berlin, 14. IV. 1807). Studirao matematiku i filozofiju na Sveučilištu u Königsbergu, doktorirao 1875. disertacijom o upotrebi matematike u kemiji, ali je u kemiji ostao samouk. Kao flogistonist, nastojao je pomiriti flogistonsku s antiflogistonskom teorijom. Proučavao je reakciju neutralizacije i postavio pojam ekvivalencije kiselina i baza. Njegov je najznačajniji prilog kemiji otkriće zakona o ekvivalentnim ili spojnim masama. Prvi je u kemiju uveo naziv stehiometrija i danas se smatra njezinim osnivačem.

Citiranje:
Richter, Jeremias Benjamin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52792>.