STRUKE:

Rižanski sabor

Rižanski sabor, skup (sudsko ročište, placit) održan vjerojatno 804. na rijeci Rižani kraj Kopra. Predstavnici istarskih gradova i kaštela na saboru su carskim izaslanicima iznijeli niz pritužbi na postupke vojvode Ivana i mjesnih biskupa, koje su doživjeli kao zloporabe vlasti. Zapravo je bila riječ o uvođenju novoga, feudalnog društvenog i pravnog sustava, kakav u bizantskoj Istri do pada pod franačku vlast nije bio poznat. Zbog viših državnih razloga, vojvoda Ivan obvezao se da će ukinuti gotovo sve novine koje je uveo, ali ne i udaljiti Slavene kolonizirane na do tada neobrađena zemljišta. Isprava s Rižanskoga sabora sačuvala je dragocjene podatke o Istri u bizantsko i franačko doba, rasvjetljujući početke procesa feudalizacije.

Citiranje:
Rižanski sabor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 12. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53037>.