Robinson, Mary Therese Winifred

Robinson [rɔ'binsən], Mary Therese Winifred, irska pravnica i političarka (Ballina, grofovija Mayo, 21. V. 1944). Diplomirala je pravo na Trinity Collegeu Sveučilišta u Dublinu (1967), magistrirala na Harvardovu sveučilištu. Bila je odvjetnica i profesorica ustavnog i kaznenoga prava (1969–75) te prava Europske zajednice na Trinity Collegeu (1975–90). Bila je senatorica 1969–89., a potom je izabrana za predsjednicu Irske, kao prva žena na toj dužnosti (1990–97). Poticala je reforme koje su dovele do niza promjena u, do tada, konzervativnom društvenom, kulturnom i političkom životu Irske. Bila je visoka predstavnica UN-a za ljudska prava 1997–2002. Rektorica Trinity Collegea 1998–2019. Bavi se promicanjem zaštite ljudskih prava, posebice prava žena. Objavila autobiografiju Svi su važni (Everybody Matters, 2012).

Citiranje:
Robinson, Mary Therese Winifred. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53094>.