TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Rolle, Michel

ilustracija
ROLLE, Michel, Rolleov teorem

Rolle [ʀɔl], Michel, francuski matematičar (Ambert, 21. IV. 1652Pariz, 8. XI. 1719). O njegovu se životu i o tom gdje je studirao matematiku malo zna. Objavio je 1682. elegantno rješenje teškog i do tada neriješenog problema iz diofantske analize. Od 1685. bio je član francuske Akademije znanosti. Djela: Rasprava o algebri (Traité d’algèbre, 1690), Prikaz metode rješavanja jednadžbi sviju stupnjeva (Démonstration d’une méthode pour résoudre les égalités de tous les degrés, 1691) i dr.

Rolleov teorem izriče tvrdnju da funkcija y = f (x), koja je neprekidna u zatvorenom intervalu [a, b] a ima barem u otvorenom intervalu (a, b) derivaciju i postaje nula na krajevima f (a) = f (b) = 0, ima unutar intervala najmanje jednu derivaciju jednaku nuli: f' (c) = 0, a < c < b. Geometrijski je smisao teorema da graf funkcije y = f (x) u tom intervalu ima barem jedan minimum ili maksimum, odnosno da krivulja y = f (x) ima horizontalnu tangentu. Taj je teorem jedan od temeljnih teorema diferencijalnoga računa.

Citiranje:
Rolle, Michel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53267>.