TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bakarac

Bakarac, naselje na jugoistočnoj obali Bakarskog zaljeva; 313 st. (2011). Stanovništvo je zaposleno pretežno u prometu i turizmu; uzgoj vinove loze i tunolov izgubili su na važnosti. Župna crkva sv. Petra apostola (XVIII. st.); tri miljokaza iz rimskoga doba. Na obližnjem brdu Gradcu ruševine rimske utvrde. Tabula Peuntingeriana bilježi da je kroz Bakarac prolazila cesta od Bakra (Volcera) prema Crikvenici. U srednjemu vijeku luka i pristanište hreljinske gospoštije.

Citiranje:
Bakarac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5346>.