Rotterdamska konvencija

Rotterdamska konvencija, konvencija koja, radi zaštite ljudskoga zdravlja i okoliša, regulira međunar. trgovinu nekih opasnih kemikalija, a posebno sredstava za zaštitu bilja. Konvencija je u praksu uvela pojam prethodne informirane suglasnosti, kojom se trgovina opasnim kemikalijama, osobito uvoz u neku zemlju, dopušta tek nakon ispunjenja određenih uvjeta. Konvencija je prihvaćena 10. rujna 1998. u Rotterdamu, a stupila je na snagu 24. veljače 2004. nakon što ju je ratificirao odgovarajući broj država

Citiranje:
Rotterdamska konvencija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53485>.