STRUKE:

Rydberg, Johannes Robert

Rydberg [ry:'dbærj], Johannes Robert, švedski fizičar i astronom (Halmstad, 8. XI. 1854Lund, 28. XII. 1919). Studirao u Lundu, gdje je i doktorirao iz matematike 1879. Od 1901. bio je profesor u Institutu za fiziku u Lundu. Bavio se proučavanjem optičkih spektara. Prvi je uočio da se valni brojevi atomskih spektara svih elemenata dadu prikazati kao produkt dvaju faktora, od kojih je jedan varijabilan, a drugi konstantan. Taj konstantni faktor dobio je naziv Rydbergova konstanta. Bohrova je teorija, međutim, pokazala, a poslije su točnija mjerenja to i potvrdila, da se Rydbergova konstanta ponešto razlikuje od elementa do elementa i da je njezina prava vrijednost R za dani element

Rydberg Johannes Robert 1.jpg,

gdje je m masa elektrona, M+ masa jednostruko ioniziranog atoma dotičnog elementa, a R univerzalna Rydbergova konstanta, tj. R = 2π²me4/ch³ ≈ 1,097373177 × 107 m−1, gdje je e& električni naboj elektrona, c brzina svjetlosti, h Planckova konstanta.

Bio je član Royal Society od 1919. Po njem su nazvani krater na Mjesecu (Rydberg) i planetoid (10506 Rydberg).

Citiranje:
Rydberg, Johannes Robert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53834>.