STRUKE:

Said-paša, Mehmed

Said-paša, Mehmed (arapski Muḥammad Sa‘īd Bāšā), osmanski potkralj Egipta (Kairo, 1822Aleksandrija, 18. I. 1863). Sin egipatskoga potkralja Mehmeda Alija. Na prijestolje je stupio 1854. Svladao je pobunu mameluka i oslobodio robove (1856) te dopustio privatno vlasništvo seljaka nad zemljom (1858). Proveo je reforme u privredi, prosvjeti i vojsci. Bio je poticatelj za Lessepsovu izgradnju Sueskoga kanala; 1854. dao mu je koncesiju za probijanje Sueske prevlake. Godine 1859. po njem je prozvana luka Port Said na ulazu u kanal.

Citiranje:
Said-paša, Mehmed. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54019>.