TRAŽI DALJE:
STRUKE:

saonice

ilustracija
SAONICE, drvene
ilustracija1ilustracija2ilustracija3

saonice, vozilo koje klizi po snijegu ili ledu, odn. močvarnom tlu ili drugoj podlozi; također saone ili sanjke. Saonice su najstarije, a do pronalaska kola s kotačima bile su i najraširenije prijevozno sredstvo, pa su se u mnogih naroda zadržale kao dio tradicijske kulture. Najjednostavniji je oblik saonica jedna ili više međusobno povezanih grana, oblica ili dasaka, odn. jednostavni plaz (klizaljka, podvoznica, salinac) u obliku velike nezgrapne skije; u saonicama nalik čamcu arktički lovci prevoze svoj plijen; saonice sjevernoamer. Indijanaca (toboggan) izrađene su od dugih, sprijeda povinutih dasaka; laponske saonice u obliku korita (pulk) imaju jedan plaz s donje strane po sredini, eskimske saonice imaju plazove s obiju strana, a vuku ih psi; na saonicama ruskih Neneca i Čukča sjedište je znatno podignuto, jer ih vuku sobovi. U prostranim sjev. krajevima zimi su saonice bile jedino prijevozno sredstvo, pa su se ondje razvile i velike masivne saonice koje vuče i po više pari konja; plazovi se često pokrivaju kovinom kako bi bili glađi i čvršći. Za pokretanje saonica upotrebljava se katkad i snaga vjetra (saonice s jedrom). U novije doba za osobni prijevoz služe motorne saonice na skijama, tjerane gusjenicom, rjeđe zračnim propelerom. Male saonice služe za zimsku rekreaciju mladeži, a postoje i športske saonice (→ bob; sanjkanje). Saonice odavna služe i za kopneni prijevoz vrlo teških tereta. U Egiptu i Asiriji služile su za prijevoz golemih kipova, a u Assamu kamenih blokova. Danas se saonicama naziva i drvena konstrukcija na kojoj leži brod te pri porinuću u more kližu po saoniku.

Citiranje:
saonice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54546>.