STRUKE:

sapfička strofa

sapfička (safička) strofa (lat. sapphicus, od Sappho < grč. Σαπφώ: Sapfa), prvotno narodna strofa s otoka Lezba, kojoj je umjetnički oblik dala glasovita grčka pjesnikinja Sapfa. Sastoji se od tri jedanaesterca i jednoga završnoga peterca, odn. adonijskoga stiha. Tim su se oblikom koristili Alkej, te Katul i Horacije, a bio je popularan i u kasnijih europskih pjesnika. Sapfičkom su se strofom koristili i hrvatski pjesnici, poput M. P. Katančića, A. Tresića Pavičića, a do umjetničkog savršenstva doveo ju je S. S. Kranjčević.

Citiranje:
sapfička strofa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54554>.