STRUKE:

Scheiner, Christoph

Scheiner [šại'nəɹ], Christoph, njemački matematičar, fizičar i astronom (Markt Wald, 25. VII. 1575Neisse, danas Nysa u Poljskoj, 18. VII. 1650). Isusovac (od 1595). Profesor matematike i hebrejskoga jezika na sveučilištima u Ingolstadtu, Innsbrucku i Freiburgu; boravio u Beču i Rimu. Konstruirao pantograf (1603). Neovisno o Galileu Galileiju, otkrio je pjege na Suncu (1611) za koje je držao da su sjene Sunčevih satelita. Zagovarao je geocentrični sustav svijeta i bio protivnik Galileijeva heliocentričnoga sustava i Galileijev suparnik u prvenstvu otkrića Sunčevih pjega.

Citiranje:
Scheiner, Christoph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54847>.