Seneka, Lucije Anej

Seneka, Lucije Anej (latinski Lucius Annaeus Seneca [lu:'ki·us an:ại'us se'neka]; nazivan Seneka Retor ili Seneka Stariji), rimski retor (Korduba, danas Córdoba, oko 55. pr. Kr.Rim, oko 37). Otac Seneke Filozofa i djed Lukanov. Po profesiji je bio odvjetnik ili upravni činovnik, tek se u starosti posvetio književnu radu. Napisao je suvremenu rimsku povijest (od početka građanskih ratova), koja se nije sačuvala. U velikom je dijelu sačuvano njegovo opsežno retoričko djelo Stajališta, raščlambe i stilska obilježja govornika i retora (Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores) svojevrsni zbornik retoričke građe o izmišljenim pravnim slučajevima. U prvome dijelu zbornika iznesena je građa o 74 pravna slučaja: za svaki od njih izlažu se i razmatraju stajališta (sententiae) obiju stranaka, raščlamba slučaja (divisio) i retorička sredstva (colores) kojima se služe govornici u raspravi. U srednjovjekovnom djelu Gesta Romanorum ti su se izmišljeni slučajevi tretirali kao autentični povijesni događaji, a samo se djelo do XVI. stoljeća pripisivalo autorovu sinu filozofu.

Citiranje:
Seneka, Lucije Anej. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55382>.