TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Servije Mauro

Servije Mauro ili Marije ili Honorat (Servius Maurus [se'rwi·us mạu'rus] ili Marius [ma'ri·us] ili Honoratus [hono:ra:'tus]; poznat kao Servije), rimski gramatičar (IV. st.). Već za života bio je na glasu kao vrstan poznavatelj Vergilija: sastavio je opsežan komentar uz njegova djela (Objašnjenje Bukolika, Georgika i Eneide – Expositio /ili Explanatio/ in Bucolicon et in librum Georgicon atque Aeneadum). Sačuvana je i inačica toga komentara nepoznata autora koja sadrži podatke iz djela E. Donata te objašnjenja realija. Također je napisao i komentar uz Donatovu Gramatiku (Objašnjenja uz Donatovo Umijeće – Explanationes in Artem Donati). Bavio se i metričkim pitanjima.

Citiranje:
Servije Mauro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55538>.