STRUKE:

Shenyang

Shenyang [šənjaŋ] (prije Mukden), glavni grad pokrajine Liaoning u sjeveroistočnoj Kini; 4 333 000 st. (2000). Leži u južnomandžurskoj ravnici na rijeci Hun, lijevom pritoku rijeke Liao, te u podnožju gorja Changbai. U starom dijelu nalazi se carska palača (XVII. st.; obuhvaća više od 60 000 m²; danas muzej) koja je na UNESCO-ovu popisu svjetske kulturne baštine od 2004. Iz XVII. st. sačuvani su i mauzoleji (Fu i Zhao), mnogi hramovi (Taiqing, Shisheng i dr.), džamija i dr. Shenyang je kulturno (više sveučilišta, visokih škola i znanstvenoistraživačkih instituta; povijesni muzej), ekonomsko i prometno središte Mandžurije. Ubraja se u glavne industrijske gradove Kine; uz stariju metalurgiju i metalnu industriju osobito se razvila strojogradnja (Shenyang je u svijetu poznat po proizvodnji alatnih i rudarskih strojeva, postrojenja za metalurgiju i petrokemijsku industriju i dr.), automobilska, elektrotehnička, petrokemijska, zrakoplovna, farmaceutska, elektronička i tekstilna industrija te proizvodnja građevnoga materijala. Shenyang je važno čvorište željezničkih prugâ u Sjeveroistočnoj regiji Kine; međunarodna zračna luka. – Na mjestu starijega naselja iz V. tisućljeća pr. Kr. osnovan je oko 300. pr. Kr. današnji grad, koji se do X. st. razvio u znatno kitansko pogranično uporište za vladavine dinastije Liao (907–1125). Pod kineskom vlašću bio je do 1625., kada ga je osvojila mandžurska dinastija Qing (Ching) te mu 1634. promijenila ime u Mukden. Do 1644. bio je njezina prijestolnica, potom glavni grad istoimene pokrajine i poslije potkraljevine (1901–11). Tijekom Rusko-japanskoga rata (1904–05) Shenyang je bio poprište posljednje velike bitke (19. II–10. III. 1905) u kojoj je sudjelovalo gotovo 600 000 vojnika (330 000 kineskih i 270 000 japanskih). God. 1931. u Shenyangu su stradali japanski državljani (tzv. Mukdenški incident), što je poslužilo Japancima kao povod za napad na Kinu. Oni su 18. IX. 1931. pobijedili vojsku Kuomintanga kraj Shenyanga i započeli agresiju na sjeveroistočnu Kinu, a Shenyang uključili u sastav marionetske države Mandžukuo. Nakon japanske kapitulacije bio je pod sovjetskom okupacijom (1945–46). Tijekom Trećega revolucionarnoga građanskog rata (1945–49) postrojbe komunističke Narodnooslobodilačke vojske zaposjele su grad 30. X. 1948.

Shenyang. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 10.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55699>.