Sihote Alin

Sihote Alin (Sihotê Alin’, ruski Сихотэ-Алинь [s’ihate' al’i'n’]), planinski masiv na krajnjem istoku Rusije, između Japanskoga mora, doline rijeke Usuri i donjega toka Amura. Dug je oko 1200 km; najviši vrh 2077 m. Građen je od starih stijena, osobito bazalta. Ležišta ruda zlata i olova te kamenog i smeđeg ugljena. Zbog bogata i raznolika šumskoga pokrova i životinjskoga svijeta (amurski tigar, himalajski i smeđi medvjed) uvršten je 2001. na UNESCO‑ov popis svjetske prirodne baštine.

Sihote Alin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 1.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55896>.