STRUKE:

baltički jezici

baltički jezici, grana indoeuropske jezične porodice. Dijeli se na istočnobaltičke (litavski, latvijski i izumrli kurski ili kuriški) i zapadnobaltičke jezike (staropruski, jatvinški i galindski, svi izumrli, bolje poznat samo staropruski). Baltička je grana vrlo bliska slavenskoj, s kojom dijeli niz zajedničkih osobina, tako da mnogi jezikoslovci svrstavaju baltičke i slavenske jezike u jednu baltoslavensku granu (→ baltoslavenski jezici). Od specifičnih baltičkih osobina karakteristične su djelomično čuvanje razlike između indoeuropskih ā i ō, gubitak srednjega roda (ostatci samo u staropruskome) i izjednačivanje jednine i množine u 3. licu glagolâ. Baltički se jezici smatraju najarhaičnijom indoeuropskom granom, s mnogo indoeuropske starine očuvane u glasovlju i u deklinaciji i konjugaciji.

Citiranje:
baltički jezici. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5592>.