STRUKE:

Siksto V.

ilustracija
SIKSTO V.

Siksto V. (pravo ime Felice Peretti), papa od 1585. do 1590 (Grottamare kraj Ancone, 13. XII. 1520Rim, 27. VIII. 1590). Bio je skromna podrijetla. Po obiteljskoj predaji predci su mu se doselili iz zaleđa Boke kotorske. Ušao je u red franjevaca konventualaca i bio njihov generalni poglavar. Kardinalom je bio imenovan 1570., a za papu je izabran jednoglasno. Reorganizirao je Rimsku kuriju, odredio precizan broj kardinala (70), a crkvene poslove i upravu Crkvenom Državom povjerio posebnim kongregacijama (15). Nadzirao je crkvenu disciplinu biskupa i redovnika. Utemeljio je Vatikansku tiskaru i osobno radio na ponovnom izdanju Vulgate (Sikstina), koju je 1590. nametnuo kao službenu katoličku Bibliju. Za vjerskih ratova u Francuskoj podupirao je Henrika III. i Ligu, a izopćio Henrika Navarskoga (1585). Financirao je protiv Engleske španjolsku Nepobjedivu armadu (1588).

Citiranje:
Siksto V.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 5. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55933>.