TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Silić, Josip

Silić, Josip, hrvatski jezikoslovac (Milaši kraj Rijeke, 4. I. 1934Zagreb, 28. II. 2019). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1961. završio studij jugoslavenskih jezikâ i književnosti te ruskog jezika i književnosti; iste se godine na njem zaposlio kao asistent, 1975. je doktorirao, od 1984. redoviti profesor, umirovljen 2004., a 2005. dobio je titulu profesor emeritus. – Razvio je vrlo bogatu nastavničku djelatnost predavajući većinom teoriju jezika i hrvatski standardni jezik na matičnom fakultetu, na mnogim domaćim i inozemnim sveučilištima na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima, kojih je često bio utemeljitelj. Autor je ili suautor mnogobrojnih srednjoškolskih udžbenika hrvatskoga jezika. S Vladimirom Anićem objavio je Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (1986) te Pravopis hrvatskoga jezika (2001), s Ivom Pranjkovićem Gramatiku hrvatskoga jezika (2005), a s Brankom Ranilovićem i Slavenom Batnožićem izradio je osnovna pomagala elektroničke pismenosti (Hrvatski računalni pravopis, Gramatički tezaurus hrvatskog jezika, 1996). Suautor je Pravopisa crnogorskoga jezika i rječnika crnogorskoga jezika (s Milenkom A. Perovićem i Ljudmilom Vasiljevom, 2009) i Gramatike crnogorskoga jezika (s Adnanom Čirgićem i Ivom Pranjkovićem, 2010). Bavio se i lingvistikom teksta (Od rečenice do teksta, 1984) te funkcionalnom stilistikom (Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, 2006), inzistirajući na preciznosti pojmova i njihovih naziva.

Citiranje:
Silić, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55957>.