STRUKE:

simonija

simonija (lat. simonia), u crkvenoj povijesti, kupnja ili prodaja crkvene službe ili beneficija, osobito raširena u srednjem vijeku (X–XVI. st.). Nazvana po imenu vrača Šimuna/Simona koji je od apostola htio za novac kupiti darove Duha Svetoga (»tajnu stvaranja čuda«). Protiv simonije, koja je rastakala crkvenu organizaciju, borio se papa Grgur VII. (1020–85) i grgurovska (gregorijanska) reforma. Strogo ju zabranjuje kanonsko pravo.

simonija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56041>.