TRAŽI DALJE:
STRUKE:

sinonimi

sinonimi (prema grč. συνώνυμος: istoimen, koji je istoga imena).

1. U lingvistici, termin koji se odnosi na dva ili više leksema istoga ili sličnoga značenja. Dva ili više leksema u sinonimijskom su odnosu kada imaju isto denotativno i konotativno značenje, tj. kada su zamjenljivi u svim kontekstima u kojima se pojavljuju. Tu se skupinu leksema naziva potpunim ili apsolutnim sinonimima, pri čem se podrazumijeva da je riječ o monosemnim (jednoznačnim) leksemima koji se ne razlikuju ni prema konotativnim vrijednostima. Tradicionalno se kao primjeri za tu skupinu sinonima navode leksemi od kojih je jedan obično posuđenica – ljekarna/apoteka, muzika/glazba, dućan/trgovina. U suvremenijim teorijskim pristupima zastupa se tvrdnja da ne postoje potpuni ili apsolutni sinonimi. Arhaizmi, neologizmi, posuđenice, regionalizimi itd. pridaju svakomu leksemu različita semantička obilježja ili konotativne vrijednosti po kojima se on razlikuje od drugoga leksema, što utječe i na različitost njihove distribucije i uporabe. Zato je mnogo učestalija tvrdnja prema kojoj postoje samo djelomični sinonimi, odn. parasinonimi ili paronimi. Djelomični sinonimi podrazumijevaju da je jedan leksem višeznačan ili da su oba višeznačna, te da se ne podudaraju u svim značenjima unutar njihove semantičke strukture. Npr. leksemi karta i ulaznica podudaraju se samo u jednom dijelu semantičke strukture leksema karta. Parasinonimi ili paronimi bliskoznačni su leksemi kojih je razlika očita u njihovoj kolokacijskoj distribuciji. Tako su npr. leksemi pošten i čestit parasinonimi jer su zamjenljivi u većini konteksta, npr. pošten / čestit čovjek, narod, obrok, posao itd., ali nisu zamjenljivi u kolokaciji čestit Božić ili u izrazu biti pošten prema nekomu ili nečemu.

2. U enigmatici, vrsta zagonetaka u prozi ili u stihu u kojima se povezivanjem pojmova različita oblika, ali bliska značenja stvara zagonetljaj u obliku ispunjaljke, spajaljke ili neke druge zagonetke.

Citiranje:
sinonimi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56152>.