STRUKE:

Sironić, Milivoj

Sironić, Milivoj, hrvatski grecist (Trviž kraj Pazina, 11. III. 1915Zagreb, 8. X. 2006). Diplomirao (1939) i doktorirao (1954) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1942. postao asistent na Odsjeku za klasičnu filologiju. Godine 1960. preuzeo je Katedru za grčki jezik i književnost, od 1970. bio je redoviti profesor, od 2001. profesor emeritus; dekan fakulteta 1974–78. Član suradnik HAZU od 1977. Bavio se osobito Ezopovom basnom, Homerom, grčkom tragedijom, starom atičkom komedijom i lirskim pjesnicima arhajskoga i klasičnoga doba; odabrane studije objavio je u knjizi Rasprave o helenskoj književnosti (1995). Prevodio Ezopa, kasnoantičke historiografe, Platona, Heraklitove fragmente, Aristotela. Priredio mnogobrojne školske udžbenike i priručnike.

Citiranje:
Sironić, Milivoj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56229>.