TRAŽI DALJE:
STRUKE:

sjecište

sjecište, u matematičkoj analizi, svaka od točaka ili skup točaka određenih rješenjem para jednadžbi koje predstavljaju dvije geometrijske tvorevine. U euklidskoj geometriji to su točka, pravac, krivulja ili ravnina u kojoj se sijeku dvije geometrijske tvorevine ili zajednički dio tijela koja zadiru jedno u drugo. Pravcima je sjecište jedna točka, dok krivulje mogu imati više sjecišta. Sjecište dviju ravnina je pravac. – Krivulje drugoga reda mogu se smatrati sjecištima plašta stošca i ravnine. Već prema tome prolazi li ravnina paralelna s ravninom koja presijeca stožac, a položena kroz vrh stošca, izvan stošca ili ga dodiruje u jednoj njegovoj izvodnici ili ga presijeca duž dvaju pravaca, nastaju: elipsa (u posebnom slučaju kružnica), parabola ili hiperbola. (→ konike)

Citiranje:
sjecište. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56299>.