Slovenec, Dragutin

Slovenec, Dragutin, hrvatski mineralog (Zagreb, 19. V. 1941). Diplomirao je 1968. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i zaposlio se na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, gdje je doktorirao 1980. i gdje je redoviti profesor od 1992. Bavi se istraživanjem filosilikata primjenom difrakcijskih i termičkih metoda analize. Uz mnogobrojne znanstvene radove i stručne elaborate, koautor je (uz Vladimira Bermanca) opsežnoga sveučilišnog udžbenika Sistematska mineralogija – mineralogija silikata (2003). Godine 1999. osnovao je Hrvatsku grupu za gline, koja je član Asocijacije europskih grupa za gline.

Citiranje:
Slovenec, Dragutin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56692>.