STRUKE:

smeđi patuljci

ilustracija
SMEĐI PATULJCI, usporedba Sunca, Jupitera i pet smeđih patuljaka

smeđi patuljci, nebeska tijela kojima je masa veća od mase planeta, a manja od mase zvijezde. Oblikovali su se na isti način kao i zvijezde od dijelova oblaka međuzvjezdanoga plina i prašine, ali im se, zbog male mase, središte ne može stisnuti i zagrijati do temperature na kojoj bi se pokrenula stabilna nuklearna fuzija pa većinu svjetlosti emitiraju u području infracrvenoga zračenja. Masa je smeđih patuljaka 13 do 90 puta veća od Jupiterove mase, a promjer približan Jupiterovu. Prvi smeđi patuljak, Teide 1 (mase 55 puta veće od Jupiterove, površinske temperature 2600 K), otkriven je 1995. u Plejadama, Gliese 229B (mase 80 puta veće od Jupiterove, površinske temperature 950 K), otkriven je 1995. u zviježđu Zecu i satelit je crvenog patuljka Gliese 229A, 15 Strelice B (mase 69 puta veće od Jupiterove, temperature oko 1600 K) otkriven je 2002. u zviježđu Strelici, a najhladniji dosad otkriveni smeđi patuljak, WISE 1828+2650 (prividne magnitude 23,57, površinske temperature 300 K), otkriven je 2011. u zviježđu Liri.

Citiranje:
smeđi patuljci. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56764>.