Bandur, Anselm

Bandur, Anselm (Anselmo Banduri), hrvatski bizantolog i numizmatičar (Dubrovnik, 18. VIII. 1675Pariz, 14. I. 1743). Benediktinac, studirao u Napulju i Rimu, djelovao u Firenci i Parizu; član Académie des Inscriptions (1715). Izdao opsežan prikaz bizantskih starina i tekstova: Istočno Carstvo ili carigradske starine (Imperium Orientale sive antiquitates Constantinopolitanae, I–II, 1712), i kapitalno djelo o rimskoj numizmatici Novci rimskih careva od Trajana Decija do Paleologa (Numismata Imperatorum Romanorum a Traiano Decio ad Paleologos Augustos, I–II, 1718).

Citiranje:
Bandur, Anselm. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5683>.