Bánffy, Nikola I.

Bánffy [ba:'nfi], Nikola I., hrvatski ban (?, početak XIV. st.?, 1356). Mladost proveo na dvoru kralja Karla I. Roberta. Poslije bio povjerljiv čovjek Karlova sina Ludovika I. Anžuvinca. Bio je župan Zaladske županije (1324–43. i 1349–51) i magister kraljičinih konjušnika (1342–43). Kao ban cijele Slavonije spominje se 1343–45., a kao ban cijele Slavonije i Hrvatske 1345–46. i 1353–56. god. Pomagao je Ludoviku I. da učvrsti kraljevsku vlast i prisili na pokornost hrvatske velikaške obitelji Nelipčiće, Kurjakoviće i Bribirske. God. 1346. borio se uz kralja protiv Mlečana kod Zadra i bio teško ranjen. Od Karla I. Roberta dobio je natrag Lendavu, koju su njegovoj obitelji oteli Gisingovci (1323), dok mu je Ludovik I. darovao Nempti (danas Lenti) u Zaladskoj županiji (1343). God. 1344. nagodbom je stekao, nakon sukoba sa sinovima bana Mikca, palaču u Gradecu.

Citiranje:
Bánffy, Nikola I.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5690>.