STRUKE:

Sorkočević, Miho

Sorkočević, Miho, hrvatski pisac, prevoditelj, biograf i diplomat (Dubrovnik, 25. XII. 1739Pariz, 23/24. XI. 1796). Studirao na Sveučilištu u Bologni, gdje je pohađao predavanja iz filozofije, retorike i prava. Bio je glavni začetnik i voditelj prosvjetiteljskoga Domoljubnoga društva (Società patriotica) u Dubrovniku 1793., za koje je držao predavanja. Obavljao je službu diplomata. Bio je dopisni član padovanske Akademije znanosti te rimske akademije Degli Arcadi. Bavio se prevođenjem, pisao je prigodne pjesme, sonete na talijanskom te znanstvena djela na latinskom, talijanskom i hrvatskom jeziku. Prema predlošku Jeana de Palaprata i Davida Augustina de Brueysa priredio je preradbu srednjovjekovne francuske farse Meštar Pierre Pathelin (Maistre Pierre Pathelin), izvedenu 1793., nazvavši ju, pod pseudonimom Proto Miho Gružanin, Pokrinokat. Pisao je nekrologe (Franu Stayu i R. Kuniću) te priredio izdanja L. Crijevića Tuberona i drugih dubrovačkih autora. U njegovoj ostavštini pozornost privlači putopisni dnevnik s putovanja po Italiji, Veneciji, Trstu i Rijeci. Dopisivao se i prijateljevao s mnogim uglednicima, npr. s A. A. Baričevićem, J. Bajamontijem, A. Fortisom.

Citiranje:
Sorkočević, Miho. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57213>.