STRUKE:

Spencer, Herbert

ilustracija
SPENCER, Herbert

Spencer [spe'nsə], Herbert, britanski filozof i sociolog (Derby, 27. IV. 1820Brighton, 8. XII. 1903). Isprva radio kao željeznički inženjer da bi se 1853., dobivši nasljedstvo, posvetio isključivo znanstv. radu. Spencerovo je glavno djelo Sustav sintetičke filozofije (A System of Synthetic Philosophy, 1862–93) u kojem iznosi teoriju razvoja, koji se može pratiti kroz anorgansku, organsku i »nadorgansku« (društvenu) povijest. Sustav sintetičke filozofije sadrži: Prve principe (First Principles, 1862), Principe biologije (The Principles of Biology, 1864–67), Principe psihologije (The Principles of Psychology, 1870–80), Principe sociologije (The Principles of Sociology, 1876–82) i Principe etike (The Principles of Ethics, 1879–93). U Prvim principima Spencer je formulirao temeljni »zakon evolucije«, koji je pokušao primijeniti i na razvoj društva. Kao osnovne fenomene društvenog razvoja odredio je rast ili integraciju pri istodobnoj diferencijaciji struktura i funkcija. Iako je temeljnu terminologiju (sustav, struktura, funkcija) i koncept o međuovisnosti dijelova razradio na temelju analogije živoga organizma i društva, negirao je postojanje posebne analogije između društvenog i ljudskoga organizma. Razlikovao je jednostavna, složena i dvostruko složena društva te je vjerovao u razvojni napredak od jednostavnih do složenih društava. Prema Spenceru, predmet sociologije čini ukupnost »organskih sustava«, odnosno pojedinačnih područja društvenog života. Pritom razlikuje sustave obitelji, morala, politike, religije, inteligencije i gospodarstva. Kao metodu empirijske sociologije ističe indukciju, koju je temeljio na opsežnom etnografskom materijalu (koji je izdao zasebno kao Deskriptivnu sociologiju – Descriptive Sociology, 1874–81), a pri analizi kojega je ponajviše primjenjivao poredbenu metodu.

Citiranje:
Spencer, Herbert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57390>.