STRUKE:

sraslac

sraslac, kristalni agregat nastao pravilnim srastanjem dviju ili više jedinki istoga minerala. Jedinke srastaju jedna prema drugoj simetrično, i to prema zakonima srastanja, koji su točno definirani s dva geometrijska elementa zajednička sraslim jedinkama (sraslačka ravnina i sraslačka os). Tako npr. ortoklas srasta prema karlovarskom zakonu srastanja (sa sraslačkom ravninom (100) i sraslačkom osi [001]), magnetit prema spinelskom, kremen prema brazilskom, dofinejskom i japanskom zakonu srastanja itd. Kada zajedno sraste nekoliko jedinki, riječ je o mnogostrukom sraslacu, a ako se svaka jedinka stanji u tanku pločicu, što je redovita pojava kod plagioklasa, govori se o polisintetskim sraslačkim lamelama, koje su naizmjence jednako orijentirane.

Citiranje:
sraslac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57559>.