STRUKE:

stacionarno stanje

stacionarno stanje, stanje fizikalnoga sustava pri kojem se njegovi makroskopski parametri ne mijenjaju ili u koje se sustav periodički vraća. Iz stacionarnoga stanja fizikalni sustav može pokrenuti samo djelovanje vanjske sile.

Kvantnomehaničko stacionarno stanje je energijsko stanje čestice atomskih dimenzija u kojemu se ona može nalaziti u omeđenome prostoru. Okarakterizirano je diskretnim vrijednostima energije i određenim kvantnim brojevima. Kad se čestica nalazi u stacionarnom stanju ona ne emitira i ne apsorbira energiju. Prijelaz između dvaju stacionarnih stanja moguć je samo uz emisiju, odnosno apsorpciju diskretne vrijednosti energije. Emitirane vrijednosti energije stacionarnog stanja ovise o vrsti čestice, na primjer razlika između prvoga i drugoga stacionarnog stanja u vodikovu atomu je 13,6 eV, između drugoga i trećega 3,4 eV, između trećega i četvrtoga 1,51 eV. Prema različitim vrijednostima emitiranih ili apsorbiranih diskretnih vrijednosti energije mogu se prepoznati emisijski ili apsorpcijski spektri različitih kemijskih elemenata i tako odrediti kemijski sastav nepoznate tvari. (→ kvantna mehanika)

Citiranje:
stacionarno stanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57675>.