TRAŽI DALJE:
STRUKE:

stereoautograf

stereoautograf (stereo- + autograf), mehaničko-optički aparat za kartiranje terena na osnovi dviju fotografija promatranoga područja (→ stereopar). Bio je važan instrument za fotogrametrijsku izmjeru u analognoj stereofotogrametriji, no zbog složenosti i cijene isprva su ga zamijenili uređaji analogne, a danas ponajprije digitalne stereofotogrametrije. Gledajući s oba oka kroz dva mikroskopa, kartograf je stereoskopski promatrao reljef fotografiranoga tla. U optičkom polju vidio se i stereoskopski indeks (točkica), koji kao da je lebdio nad terenom. Pri okretanju upravljača indeks se pomicao i njime se mogao slijediti reljef. Time su se ujedno pomicale i poluge i pokretale olovku koja je na stolu iscrtavala kartu. (→ fotogrametrija; stereofotogrametrija)

Citiranje:
stereoautograf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58025>.