TRAŽI DALJE:
STRUKE:

stijene

stijene, kameni agregati od kojih je građena Zemljina kora. Mogu sadržavati samo jedan mineral, ali se većinom sastoje od nakupine minerala, uglavnom silikatnih, rjeđe karbonatnih. Stijene se po postanku dijele na → eruptivne (magmatske), → sedimentne (taložne) i → metamorfne. Proučavanjem stijena bavi se petrologija. Struktura je jedno od najvažnijih obilježja stijena, jer se po njoj može zaključiti o uvjetima njihova nastanka. U eruptivnim stijenama najznačajnije su zrnasta i porfirna struktura; u zrnastoj strukturi, karakterističnoj za sve dubinske eruptivne stijene, mineralna su zrnca podjednake veličine, dok se → porfirna struktura, karakteristična za površinske eruptivne stijene, sastoji od velikih mineralnih zrna, utrusaka, koji se nalaze u sitnozrnastoj ili djelomično staklastoj osnovi. Struktura metamorfnih stijena može biti homeoblastična, ako su mineralni sastojci podjednake veličine, ili heteroblastična, kad postoje velike razlike u veličini pojedinih mineralnih zrna. Osnovne su strukture sedimentnih stijena kristalna granularna (ili neklastična), nastala kristalizacijom i prekristalizacijom iz otopina, i klastična struktura (→ klastične stijene), nastala taloženjem fragmenata razorenih stijena. Prirodno, ručno, strojno ili eksplozivom odvaljeni komadi stijena nakon preradbe bez promjene sklopa i sastava upotrebljavaju se u građevinarstvu (građevinski kamen).

Citiranje:
stijene. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58093>.