TRAŽI DALJE:
STRUKE:

adventisti

adventisti (latinski adventus: dolazak), pripadnici kršćanske eshatološke sljedbe koji od 1843/44. očekuju »drugi Kristov dolazak na zemlju«. Osnivatelj adventista, američki farmer i baptistički propovjednik William Miller (1782–1849), predvidio je prema Dn 8,14 Kristov dolazak 1843. god. ili najkasnije 23. III. 1844., a zatim prema MT 24,1–6 odgodio za 22. X. 1844. Priznavši da se prevario u proračunu, W. Millera i njegov pokret spasila je od rasula Ellen White (1827–1915), koja je adventistički pokret pretvorila u »adventizam sedmoga dana« ističući subotu koju treba slaviti umjesto nedjelje. Ona je tvrdila da je Krist spomenutog dana doista došao, ali u »svetište nad svetištem«, da bi prigodom ponovnog dolaska očistio svijet od najvećega grijeha – nesvetkovanja subote. Pod utjecajem E. White adventisti su odlučili da više ne govore o nadnevku Kristova dolaska, već općenito o tome da će Krist uskoro doći. Kao dan Gospodnji slave subotu. Zato se nazivlju i »adventisti sedmoga dana« ili »subotari«. Strogi su apstinenti, zabranjuju uživanje alkohola i nikotina, bore se za zdravo ljudsko tijelo. Oni vjeruju u spasenje milošću i prakticiraju krštenje odraslih, a prekogrobni život nazivaju »počinak u Kristu« koji će trajati do paruzije, kada će svi uskrsnuti u slavi. Na čelu adventista nalazi se Generalna konferencija u Washingtonu. Evangelizacija se obavlja osobnim posjetima domovima, raspačavanjem časopisa i knjiga, uporabom radiopostaja, promidžbom zdrave hrane. Veliku pozornost posvećuju školstvu i tzv. subotnjim školama. Adventizam se pojavio u Europi najprije u Poljskoj, zatim u Švicarskoj i Njemačkoj, odakle je došao u Austro-Ugarsku. U Hrvatskoj se adventizam pojavio tek nakon I. svjetskog rata, kada su osnovane adventističke općine u Rakovu Potoku blizu Zagreba, u Osijeku, Vinkovcima i Varaždinu. Osim »adventista sedmog dana« djeluju razni adventistički ogranci koji naučavaju milenarizam i prakticiraju zdravu prehranu. Nakon uspostavljanja Republike Hrvatske (1992) utemeljena je Adventistička crkva u Hrvatskoj.

Citiranje:
adventisti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=581>.