Stockholmska konvencija

Stockholmska konvencija, međunarodna konvencija o postojanim organskim zagađivačima (POZ, engl. POP: Persistent Organic Pollutants), donesena 2001. u Stockholmu. Stupila je na snagu 17. V. 2004. Zajedno s Baselskom i Rotterdamskom konvencijom, pod upravom Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP: United Nations Environment Programme), regulira zdravstveno ispravno rukovanje opasnim kemikalijama do njihova raspada. Sjedište je tajništva u Ženevi. Konvencija je odgovor na hitne potrebe za globalnim djelovanjem radi zaštite ljudskoga zdravlja i okoliša od postojanih organskih zagađivača. To su vrlo otrovne kemikalije, teško se razgrađuju u prirodnim uvjetima, nakupljaju se u masnom tkivu živih organizama (bioakumulacija) i prenose se na velike udaljenosti. Konvencija zahtijeva zaustavljanje ili ograničenje proizvodnje i uporabe svih međunarodno proizvedenih POZ-ova (npr. industrijskih kemikalija i pesticida) i nastavak smanjivanja, a ondje gdje je to moguće konačni prestanak otpuštanja namjerno proizvedenih POZ-ova poput dioksina i furana. S postojećim zalihama zahtijeva se sigurno rukovanje i odlaganje na siguran, učinkovit i za okoliš neškodljiv način.

Citiranje:
Stockholmska konvencija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58189>.