TRAŽI DALJE:
STRUKE:

stožac

ilustracija
STOŽAC – 1. stožasta ploha; 2. kružni stožac; 3. uspravni stožac; 4. kosi stožac; 5. krnji stožac

stožac (konus), geometrijsko tijelo, dio prostora omeđen jednim plaštem stožaste plohe, kojoj je ravnalica zatvorena krivulja, i bazom stošca, tj. onim dijelom ravnine koji na njoj isijeca taj plašt.

Najvažniji je specijalni slučaj kružni stožac kojemu je osnovica krug. On je uspravan, ako mu se vrh ortogonalno projicira u središte baze, a inače je kos. Uspravni kružni stožac, kojemu je polumjer baze r, visina v, a duljina izvodnica s, ima volumen V = r²πv/3 i oplošje O = rπ (r + s).

Presjekom uspravnoga kružnog stošca ravninom paralelnom s bazom nastaje krnji stožac, kojemu je volumen V = πv (R² + Rr + r²)/3, a oplošje O = π [R² + r² + s (R + r)], gdje su R i r polumjeri donje, odn. gornje baze, a s duljina izvodnice. Također specijalna vrsta stošca je piramida, kojoj je baza višekut. Volumen stošca je tri puta manji od volumena valjka koji ima jednaku bazu i visinu. Os stošca je pravac koji prolazi vrhom uspravnoga stošca i okomit je na bazu.

Citiranje:
stožac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58289>.