sustav mjernih jedinica

sustav mjernih jedinica, skup jedinica koje su u nekoj međusobnoj vezi, koje proistječu jedne iz drugih. Sustav je skladan (koherentan) ako jedinice proizlaze jedne iz drugih na jednostavan način, na primjer: 1 W = 1 A · 1 V. Danas je u uporabi gotovo u cijelom svijetu Međunarodni sustav jedinica (SI), kojemu je prethodio Metarski sustav jedinica te MKSA-sustav; do prije nekoliko desetljeća upotrebljavali su se CGS-sustav i Tehnički sustav, a u zemljama engleskoga govornoga područja još se upotrebljavaju sustavi angloameričkih jedinica.

Citiranje:
sustav mjernih jedinica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58906>.