Sveučilišni računski centar

Sveučilišni računski centar (SRCE), središnja informatička i računalna infrastrukturna ustanova akademske i istraživačke zajednice u Hrvatskoj. Osn. je 1971. odlukom Savjeta Sveučilišta u Zagrebu, tada jedinoga sveučilišta u Hrvatskoj. Danas djeluje kao osnova sustava planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u akademskoj zajednici. SRCE podupire akademsku zajednicu u izgradnji informacijskoga društva uvođenjem najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kvalitetnim sustavom podrške studentima, profesorima i znanstvenicima u primjeni tih tehnologija, te prikupljanjem i prenošenjem stručnoga znanja. SRCE ostvaruje i intenzivnu suradnju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa te s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet. To ostvaruje, među ostalim, sudjelovanjem na projektima kao što su npr. projekt izgradnje tehnološki napredne mrežne infrastrukture (Giga CARNet; u suradnji s CARNetom), projekt uspostave autentikacijske i autorizacijske infrastrukture (AAI) u sustavu znanosti i visokog obrazovanja RH, te međunarodni infrastrukturni projekt izgradnje paneuropske informatičke mreže GÉANT2, zasnovane na optičkim tehnologijama.

Citiranje:
Sveučilišni računski centar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59053>.