TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Szombathely

Szombathely [sɔ'mbɑthεj] (hrvatski Sambotel, slovenski Sombotel, njemački Steinamanger), glavni grad županije Vas u zapadnoj Madžarskoj, nedaleko od granice prema Austriji; 77 073 st. (2016). Leži na obali rijeke Gyöngyös. Barokna katedrala (građena 1791–1814); muzeji (Savaria, Smidt, etnografski na otvorenom i dr.), galerija slika (madžarski slikari XX. st.), arboretum Kámoni. Više fakulteta (na Pedagoškom fakultetu djeluje Katedra za hrvatski jezik i književnost). Željezničko je čvorište i gospodarsko središte agrarnoga kraja (vinogradarstvo, voćarstvo). Metalna (zupčanici), elektrotehnička, elektronička i prehrambena industrija, proizvodnja automobilskih dijelova, poljoprivrednih strojeva. – Na mjestu današnjega grada nalazio se rimski grad Savaria. Podignut na raskrižju važnih putova koji su vodili od Carnuntuma (rimski logor na Dunavu, Austrija) prema Akvileji te prema Acumincumu (Slankamen, Srbija) i Sirmiju. Status kolonije (Colonia Claudia Savaria) dobio je u doba Klaudija, a najveći je procvat doživio za Domicijana. Središte Prve Panonije 297. Grad je stradao za markomanskih ratova i za provale Gota u III. st., a u V. st. uništili su ga Huni, Germani i potres. Od IX. st. u sastavu Ugarskoga Kraljevstva. – Sačuvani su ostatci kapitolija i kurije na forumu, gdje su nađeni i fragmentirani kipovi Jupitera, Junone i Minerve. U II. st. podignut je Izidin hram sa žrtvenikom i svetište Jupitera Dolihenskoga. Sačuvan je rimski podni mozaik bazilike sv. Kvirina iz IV. st.

Citiranje:
Szombathely. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59263>.