STRUKE:

Šćavničar, Stjepan

ilustracija
ŠĆAVNIČAR, Stjepan

Šćavničar, Stjepan, hrvatski mineralog-kristalograf (Štrigova, 31. X. 1923Zagreb, 14. II. 2011). Diplomirao je 1951. mineraloško-kemijski smjer na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (PMF), usavršavao se 1956–57. na Sorbonnei u Parizu i kraće vrijeme u Manchesteru. Cijeli je radni vijek proveo na PMF-u, doktorirao je 1956., redoviti profesor od 1969., predstojnik Mineraloško-petrografskoga zavoda 1974–94. Pretežito se bavio analizom kristalnih struktura, proučavanjem geneze i stabilnosti pojedinih minerala i kompleksnih mineralnih asocijacija, uvjeta faznih transformacija i dr. Osobito je zaslužan za modernizaciju nastave i metoda istraživanja u mineralogiji i kristalografiji te za izobrazbu mlađih kadrova na fakultetu. Bio je višegodišnji suradnik Instituta »Ruđer Bošković«. Profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu postao je godine 2000. Godine 1973. izabran je za izvanrednog, a 1991. za redovitoga člana HAZU. Dobitnik je mnogih priznanja, među njima Nagrade za znanstveni rad »Ruđer Bošković« (1971) i Nagrade za životno djelo (1991).

Citiranje:
Šćavničar, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59391>.