Šiško, Ivica

ilustracija
ŠIŠKO, Ivica, Ciklus Salona, 1988.

Šiško, Ivica, hrvatski slikar i grafičar (Livno, BiH, 24. I. 1946). Diplomirao 1974. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (F. Baće); bio je suradnik Majstorske radionice K. Hegedušića i Lj. Ivančića (1974–78). Jedan od najznačajnijih predstavnika postmodernističkoga smjera u hrvatskom slikarstvu (Plavi poskok, 1983–85). Istančanim kolorizmom u ornamentalnim preobrazbama životinjskih i biljnih motiva približio se novoj secesiji, dok je u mitološkim kompozicijama reinterpretirao renesansne majstore (Leda s labudom, 1986). Objavio nekoliko mapa grafike.

Citiranje:
Šiško, Ivica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59607>.