TRAŽI DALJE:
STRUKE:

barel

barel (engl. < starofranc. baril: bačvica < pučkog lat. barriculus) (barrel, znak bbl), naziv mnogih angloameričkih mjernih jedinica obujma ili mase, različitih vrijednosti, ovisno o državi, robi i namjeni. Obujamni bareli iznose od 31 do 42 galona (oko 117 do 159 L), a vrijednost je masenih vrlo različita, npr. barel soli 127 kg, barel brašna 88,9 kg, barel maslaca 101,6 kg. U međunarodnoj trgovini naftom i derivatima rabi se naftni barel (engl. petroleum barrel), vrijednosti 42 US galona, tj. približno 159 L.

Citiranje:
barel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6027>.