TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Talovac, Petar

Talovac, Petar, ban Hrvatske i Dalmacije (??, 1453). Bio je upravitelj Zagrebačke biskupije, a potom ban Hrvatske i Dalmacije 1438–53. Pomagao je bratu Matku u borbi za baštinu Nelipčića te je dobio dio njihovih zemalja južno od Velebita. Istaknuo se u protuosmanskoj obrani južnih dijelova Hrvatsko-Ugarskoga Kraljevstva. Iako je nakon Matkove smrti (1444. ili 1445) teško održavao nadzor nad posjedima južno od Velebita, uspio je većinu svojih posjeda zadržati do smrti, vješto balansirajući između Mlečana, gubernatora J. Hunyadija te bosanskih vladara i Stjepana Vukčića Kosače. Umro je vjerojatno početkom 1453. ostavivši za sobom udovicu Jadvigu i dva maloljetna sina, Ivana i Stjepana.

Citiranje:
Talovac, Petar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60299>.