STRUKE:

Tartuska škola

Tartuska škola (Moskovsko-tartuska škola ili Tartuska škola semiotike), škola koju je 1964. na Estonskom sveučilištu u Tartuu osnovao J. M. Lotman. Dio članova djelovao je ondje (Lotman, Aleksandr Pjatigorski, Dmitrij Segal, Jurij Levin, Zara Minc, Igor Černov), a dio pri Akademiji znanosti u Moskvi (B. A. Uspenski, V. V. Ivanov, V. N. Toporov, Jeleazar Meletinski, Aleksandr Žolkovski, Jurij Ščeglov). Temeljila se na tada modernim spoznajama lingvistike, matematike, teorije informacija, teorije komunikacije, semiotike i kibernetike. Do 1970-ih u školi je prevladavalo zanimanje za književnost, religiju, mit i folklor, a poslije se zanimanje njezinih članova proširilo na semiotiku kulture. Prvu fazu škole obilježile su Lotmanove studije Predavanja iz strukturalne semiotike (1964), Struktura umjetničkoga teksta (1970) i Analiza pjesničkoga teksta (1972), u kojima se književnost određuje kao sekundarni modelativni sustav utemeljen na jeziku kao primarnome modelativnom sustavu. Sukladno tomu, književni se tekst definira kao snop unutartekstnih odnosa podudarnosti, među razinama i unutar njih, ali i kao snop složenih odnosa koje tekst uspostavlja s ciklusom, zbirkom, opusom, korpusom pojedine pjesničke škole ili tekstom kulture. Na temelju veze među tim dvjema vrstama odnosa, svaki element književnog teksta smješta se na sjecište više sustava te tako postaje informativniji, ali je ujedno i pomična relativna veličina. Iako je umjetnost u okviru škole bila shvaćana kao poseban semiotički sustav kojim upravljaju njegova vlastita pravila, i njezin je označujući kapacitet određen širim kulturnim kontekstom. Međutim, s vremenom se pojavila sumnja u lingvističke modele kao temelj za analizu kompleksnih kulturnih sustava. Škola je 1980-ih dobila priznanje službene sovjetske politike. Unatoč tomu, mnogi su njezini članovi emigrirali na Zapad, a napetosti između Rusije i Estonije dovele su do polaganoga gašenja škole.

Citiranje:
Tartuska škola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60501>.