TRAŽI DALJE:
STRUKE:

tautomerija

tautomerija (tauto- + -merija), u kemiji, oblik konstitucijske → izomerije, postojanje dvaju ili više izomernih oblika (tautomeri) nekoga spoja, koji su u stabilnoj međusobnoj ravnoteži, tj. mogu se jedan u drugi pretvoriti, ali su različitih fizičkih i kemijskih svojstava, npr. keto-oblik (CH3COCH2COOC2H5) i enolni oblik (CH3C(OH)=CHCOOC2H5) acetoctenog estera (keto-enolna tautomerija). Tautomeriju pokazuju i alifatski nitro-spojevi, a također i šećeri, kojih tautomerni oblici mogu uključivati cikličku i lančanu strukturu. Kada se pojedini tautomeri mogu izolirati, riječ je o dezmotropiji.

Citiranje:
tautomerija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60560>.