TRAŽI DALJE:
STRUKE:

termoelement

termoelement (termo- + element), vrsta termometra namijenjena pretežno mjerenju viših temperatura (do 1500 °C), a osniva se na Seebeckovu efektu, tj. pojavi da u dva vodiča od različita materijala, kojima su krajevi spojeni, nastaje električni napon, odnosno teče električna struja, ako su spojevi na različitim temperaturama. Nastali napon proporcionalan je razlici temperature između toplijeg i hladnijega spoja vodiča. Ako se hladniji spoj rastavi i slobodni krajevi vodiča priključe na voltmetar, kojemu je za tu svrhu ljestvica baždarena u temperaturnim stupnjevima, može se na njem izravno očitati temperaturna razlika. Različiti parovi materijala (termoparovi) daju različite napone za istu razliku temperature, pa se najčešće odabiru oni koji u određenom području temperature daju najveće napone. Najpoznatiji su termoparovi željezo-konstantan, platina-platinarodij, nikal-kromnikal i bakar-konstantan. Termoparovi se zaštićuju od štetnih kem. utjecaja materijala kojima se temperatura mjeri zaštitnom cijevi od metala ili keramike. – Više termoelemenata spojenih u seriju tvore termobateriju, koja može služiti kao izvor napona.

Citiranje:
termoelement. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60971>.