TRAŽI DALJE:
STRUKE:

termoklina

termoklina (termo- + grč. ϰλíνειν: naginjati se), sloj u jezerima, morima ili oceanima u kojem se temperatura naglo mijenja s dubinom. Najčešće odjeljuje površinski sloj više temperature od dubljih slojeva niže temperature. U oceanima se javlja permanentna termoklina koja može obuhvaćati dubine od 100 do više od 1000 m, ovisno o lokaciji. Tijekom ljeta formira se sezonska termoklina na dubinama između 10 i 100 m; tijekom zime ona u morima i oceanima izostaje, a u jezerima može biti nadomještena inverznom termoklinom. Može se podudarati s haloklinom (sloj nagle promjene saliniteta), s piknoklinom (sloj nagle promjene gustoće) ili s ta dva prijelazna sloja istodobno. Za mirnih dana iznad sezonske termokline može se razviti i dnevna termoklina.

Citiranje:
termoklina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60978>.